AKSARAY’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

AKSARAY’IN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
Aksaray; kuzeyde Kırşehir, doğuda Nevşehir, güneydoğuda Niğde, kuzeybatıda Ankara ile birlikte batı ve güneyden Konya illeri ile çevrili olup; Edirne, İstanbul, Ankara, Adana, İskenderun karayolları ile birlikte Samsun, Kayseri, Konya ve Antalya karayolları üzerinde yer almaktadır. Dünya üzerindeki konumu 33-35 derece doğu meridyenleri ile 38-39 derece kuzey paralelleri arasına denk gelmektedir. Yüzölçümü 7997 km² olan Aksaray ili Kuzey ve Güney Anadolu dağları birbirinden uzaklaştığından dolayı İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak kesmine girmektedir.
Aksaray ilimizin bitki örtüsü Bozkır İklimi’nin bitki örtüsü olan Bozkır bitkileridir. İklimi; kışları oldukça sert, yazları kurak olup yağışları azdır. İlin jeolojik yapısından da bahsedecek olursak; ikinci zamanın uzun sürmüş durgunluk dönemini takip eden üçüncü zaman; birçok orojenik ve volkanik hareketlerin olduğu, dünyanın gerek fiziki, gerekse biyolojik görünümünün bu zamanlara yaklaştığı zaman dilimidir. Bu zaman diliminde Alp-Himalaya sistemine giren genç dağlar oluşmaya başlarken, Türkiye’de bu hareketlilik kuzeyde Karadeniz Dağları’nı oluşturmuş ve İç Anadolu fazla etkilenmemiştir. Sadece bazı kıvrımlar yaratmış ve volkanik hareketlenmeler meydana gelmiştir. Bu yüzden güney ve doğu kesiminde oluşmuş volkanik araziler geniş yer kaplamaktadır. Bu volkanik dağların en önemlileri Hasan Dağı ve Melendiz Dağları’dır.
Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nün güneydoğusunda yer alan Aksaray, Hasan Dağı, Ekecik Dağı ve Melendiz Dağları gibi eski volkanik dağlardan püsküren lavların, beraberinde getirmiş olduğu platolar ve ovalardan oluştuğu için yüzey şekilleri itibariyle düzlüktür. Denizden 980 metre yükseklikte bulunan bu ilimiz, güneyinde Obruk Platosu’nun uzantısını ve Aksaray Ovası’nı içerir. Deniz etkisinden tamamen mahrum olan Aksaray’ın en önemli akarsuyu Uluırmak olup en önemli gölü ise Konya ve Ankara illeri ile beraber sınırlarını içerdikleri Tuz Gölü’dür. Tuz Gölü’nün yüzölçümü 2400 km² olup gölün çevresi bataklıklar ile çevrilidir. Bataklık dışında kalan alan ise çoraklaşmıştır. Gölün derinliği en fazla 1 metre olup deniz seviyesinden yüksekliği 899 metre’dir.
Aksaray su kaynakları bakımından 2 çeşit kaynak içermektedir. Kuzeyinde ve doğusunda çok sayıda fay ve vadi kaynakları barındırmaktadır. Bu kırık kaynaklardan çıkan sular ilk olarak gölleri oluşturur ve bu göllerde birleşerek Uluırmak’ın kaynağını oluştururlar. Hasan Dağı çevresinde ise kaynaklar genellikle vadi kaynaklıdır. Tuz Gölü ve Konya Ovası kısmında yer alan kaynaklar ise artezyen kuyuları şeklindedir.
Tüm coğrafi özelliklerini bahsettiğimiz Aksaray ili Merkez İlçe’si dahil olmak üzere 7 ilçe, 41 kasaba ve 146 köyden oluşmaktadır.

Aksaray, Coğrafi Özellikler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Aksaray’ın Ekonomik Özellikleri

YENİ ANADOLU KAPLANI AKSARAY

Tarih öncesi zamanlara değin coğrafi konumu nedeniyle ticaret yollarının üzerinde konumlanmış Aksaray ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Şehirde yaşayan nüfusun yüzde 70’i geçimini bu meslek kollarında sağlamaktadır. Sanayinin bu nedenle teşviğe açık olduğu Aksaray’da Devlet, tarımsal ve hayvansal alanda çalışmakta olan işgücünün daha verimli olan sanayi üretimi ile ilgili iş kollarına yönlendirilmesini hedeflemektedir. Bu da hayvancılık ve tarıma dayalı yan sanayi kollarında yatırım için şehrin cazibe merkezi olabileceği anlamına gelmektedir. İlin en önemli tarımsal ürünleri buğday, arpa, şeker pancarı, keten, mısır, patates, fasulye soğan ve kenevirdir. Bunların yanı sıra volkanik topraklarının sağladığı farklı özellikler sayesinde son derece kaliteli şaraplık üzümlerin yetiştiği bağlar da burada yer almaktadır.
Coğrafi uygunluğu sebebiyle geniş düzlüklere sahip Aksaray ekonomik özelliklerinden biri de hayvancılıktır. Bu platolarda bulunan verimli otlaklarda küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hayvan yetiştiriciliğine bağlı olarak da süt ve süt ürünlerine dayalı üretimde bulunmaktadır. Tarımsal ve hayvansal üretimlerin yanı sıra bölgenin Taşpınar Beldesi’nde ünü dünyaya yayılmış dokumaları ile halıcılık ve kilim dokumacılığı önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Halıcılık üretimi beldede 13ncü yüzyıla değin uzanmaktadır. Bu dönemdeki tarihi kaynaklar bölgenin eski zamanlardan beri halı üretimi ve halıcılık ticaretinin merkezi olduğunu bildirmektedir. Doğal boyalar kullanılarak üretilen taşpınar halıları, TSE tarafından değerlendirilmeye alınmış nadir Anadolu Halılarındandır.
Aksaray ekonomik özelliklerine katkı sağlayan bir başka en önemli oluşum olan bölgede faaliyet gösteren iki bin beş yüzden fazla kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi bölgesidir. Bölgenin iki bin yirmi beş istihdam hedefi on bindir. Aksaray kalkınmada öncelikli bölgeler arasında yer aldığından bu bölgede yatırım düşünen girişimcilerin devlet teşviklerinden faydalanması mümkündür. Otomotiv ve yan sanayi, tekstil, gıda, süt ve süt ürünleri sanayi, plastik ve kimya sanayi alanlarında pek çok üretici firmanın bulunduğu Aksaray OSB, şehrin Anadolu’nun sanayi şehirlerinden biri olma hedefiyle sürdürdüğü ilerleyişine ivme sağlamaktadır. Orta anadolu’nun tam ortasında yer alan konumu ile hem yurt dışına hem de yurt içi pazarlara üretim gerçekleştiren Aksaray, orta doğu pazarlarına ve Mersin limanına yakınlığı sebebiyle pek çok yeni yatırımın yapılabilmesini cazip hale getirmektedir. Gerek coğrafi konumu, gerekse de teşvik kanununun getirdiği uygun sermaye imkanları sebebiyle, yatırım ve sermaye artışı giderek arttırılan Aksaray ekonomik özellikleri ile ön plana çıkmaya aday bir ilimizdir.

Aksaray, Ekonomik Özellikler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Aksaray’ın Meşhur Yemekleri

TAHILLI YEMEKLERİN ADRESİ AKSARAY
Aksaray iç Anadolu bölgemizde bulunup 1989 yılında Niğde’den ayrılarak il statüsü kazanmıştır. Bereketli topraklarıyla yemek kültürünü tek bir besine yoğunlaştırmamış olan bu bölgenin sofralarında sebzesinden meyvesine, etine her türlü besini görmek mümkün. Aksaray yemekleri arasında yapımında kullanılan besinlerden ilk göze çarpan hayvancılığın yaygın olmasından kaynaklı et, hububat üretiminin çok olmasından kaynaklı da bunlardan yapılan yiyeceklerdir. Dediğimiz gibi bu bölgede hububat yani tahıl üretimi oldukça çok. Tabii ki bu yemek kültürünü oldukça etkiliyor.
Aksaray yemekleri elbette çok çeşitli ve aralarında bölgeye özgü birçok yemek ismi saymak mümkündür. Biz sıralamaya önce Anadolu sofralarının vazgeçilmezi ekmekle başlayacağız. Aksaray mutfağında ekmek yerine şepe tercih ediliyor. Şepe küçük ölçülerde açılan ve pişirilen yufka demektir. Şepe dışında daha çok küçüklerin atıştırmalığı olan Sıkma da Aksaraylıların sofrasında eksik olmuyor. Sıkma şepeden biraz daha büyük açılan kimi yerlerde mayalı olarak da adlandırılan içine tereyağı sürülüp çökelek veya peynir eklenerek meydana getirilen dürümdür. Aksaray yemekleri tahıl ağırlıklı olduğu için birçok yemeğin temelinde hamur vardır. Sıkma ve şepenin dışında erişte, çörek, mantı da hamur temelli yiyeceklerdir. Anadolu mutfağının diğer bir vazgeçilmezi de biliyorsunuz ki çorbalardır. Bu bölgede tercih edilen çorba çeşidi daha çok tarhana çorbası ve yoğurt çorbasıdır. Tarhana çorbasının yapımı her yörede farklılık gösterir. Bu yörede tarhana yapılırken top top hale getirilip kurutulur. Pişirilirken ise bir gün önceden su ile açılarak pişirilir ve sofralara sunulur. Yoğurt çorbası ise yöresel olmaktan çıkmış, artık birçok bölgede benzer bir şekilde yapılmaktadır. Adından bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir de bamya çorbası vardır bölgemize özgü. Birçok yörede yemek olarak bildiğimiz bu yemek Aksaray’da daha küçük olan bamyalar seçilerek daha sulu bir şekilde pişirilir. Bölgeye özgü olarak soğanlamadan da söz edilebilir. Soğanlama adından da anlaşılacağı gibi soğan, yağ, kıyma ve salçadan meydana getirilen bir yemektir. Bölgede sık pişirilen ve yöre insanlarınca sevilen diğer yemekleri sıralayacak olursak; arabaşı, kaygana, çiğleme, sarığıburma, höşmerim, pelte, katıklı aş ve yer veremediğimiz birçok lezzet diyebiliriz. Aksaray yemeklerinde tahılın yanında görüyoruz ki tereyağı da oldukça büyük bir yer kaplıyor. Ekmeğinden çorbasına, yemeğinden tatlısına kadar birçok yiyecekte tereyağı bolca kullanılıyor. Bunu hayvancılığın yaygın oluşuna bağlayabiliriz sanırım.
Tereyağının bol kullanıldığı fakat aynı zamanda doğal hayatın ve temiz havanın da bolca tüketildiği bu yörede insanlar hem diledikleri gibi ağız tatlarına uygun yemek yiyorlar hem de sağlıklı kalabiliyorlar.

Aksaray, Yöresel Yemekleri kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Afyon’un Yemekleri

09 Afyon Yemekleri
Afyon mutfağı genel olarak hem Ege hem de İç Anadolu özelliklerini taşıyan yemeklere sahiptir. Bu yemeklerin lezzet bakımından tanımı ise elbette Türk damak tadına uygun bir biçimdedir. Özellikle Afyon mutfağının temel özelliği hububat ürünlerinin ağırlığıdır. Bunun yanında da Ege özelliği olarak bazı sebzelerin de yemeklere eşlik ettiğini görebiliriz. Bu yemek listesine bir göz atacak olursak: Patlıcanlı Musakka, Etli Zürbiye, AFYON BÖREĞİ, Göce Köftesi, Afyon Lokumu, Haşhaşlı Katmer, Taze Göce Tarhanası ,Sulu Köfte,. Afyon Kebabı, Mercimekli Bükme, Lokumlu Kurabiye, HAŞHAŞLI ŞEPİT TATLISI, Aşure, Tel Helva, Cevizli Kesme Baklava, Erişte Baklavası, Su Muhallebisi, Gülvarak, Haşhaş Helvası, Höşmerim, İncir Dolması, Kabak Tatlısı, Kaymak Baklavası,Kurabiye, Lokma Tatlısı, Kuşburnulu Muhallebi (Palize), Fırma Baklavası, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, HAŞHAŞLI PASTA, Şepit Bükmesi Şepit, Öğme , Pişi , Lokul , Katmer, Haşhaşlı Börek, Haşhaşlı Pide, Hamursuz, Cızdırma, Bükme , Bazlama , Arabaşı , Afyon Ekmeği, Ağzı Açık, ÇULLAMA KÖFTE, Sulu Köfte, Paça , Keşkek, Afyon Kebabı, Afyon Salatası, Temizlik Salatası, Yalancı Dolma, Pancar Yaprağı Dolması, Haşhaşlı Pilav, Düğün Pilavı, Mercimekli Pilav, Sebzeli Bulgur Pilavı, Pırasa Musakka şeklinde bir liste ortaya çıkar. Bu sonsuz listeyi daha da uzatmak mümkündür ancak bir örnek olarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi genel olarak tüm ülkemize yayılmış lezzetlerin değişik çeşitlerini Afyon mutfağında bulmak mümkündür. Ancak özel dokunuşlar elbette Afyon’un o güzelliğini hissettirmek üzere hep son noktalarda koyulmaktadır. Bu tatları elbette topraklarında en güzel şekilde tadabilirsiniz.

Afyon, Yöresel Yemekleri kategorisine gönderildi | Yorum bırakın

Afyon’un Coğrafi Özellikleri

Afyon’un Coğrafi Özellikleri
Afyon doğuyu batıya, kuzeyi de güneye bağlayan ülkemizin en önemli doğal kavşaklarından biridir. Bu doğal kavşaksal konumu sebebiyle yolların da geçtiği fiziksel kavşak konumunu da almıştır. Afyon; Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut ilçelerinden oluşur. Afyon iklimi klasik bir karasal iklimdir. Kışları yoğun kar yağışı yazları da sıcak bir iklime sahiptir. Geçiş mevsimlerinde yağmur görülür. Eskişehir, Denizli, Kütahya ve Isparta illeri ile sınırları vardır. Bulunduğu kesime Türkiye Coğrafyası’nda İç Batı Anadolu Eşiği adı verilir. Çünkü Afyon Ege’den İç Anadolu’ya açılan bir eşiğin başlangıcı konumundadır. Dağları sırasıyla: Sultan Dağları, Akdağ, Emir Dağları, Kumalar Dağı’ Ahır Dağı, Kızılçal Dağı, Paşa Dağı, Kasım Dağı, Kirseli Dağı, İlbulak Dağı, Asar Dağı, Eyerli Dağı şeklindedir. Akarsuları sıralanırsa: Akarçay, Aksu Deresi (Araplı deresi), Seyitler Çayı, Çayözü Deresi, Kali Çayı, Çay Deresi şeklindedir. Akşehir Gölü,Eber Gölü,Karamık Gölü (Bataklığı),Acı Göl,Işıklı Gölü, Emre Gölü, Selevir, Seyyidler, Karakuyu , Akarçay Havzası gibi gölleri vardır. Yer şekilleri açısından çok zengin olan bu bölgede karasal iklime uygun bir bitki örtüsü görülmektedir. Geçiş açısından çok önemli bir bölge olan Afyon hem Akdeniz Bölgesi’nden hem Marmara Bölgesi’nden; hem İç Anadolu Bölgesi’nden hem de İç Anadolu Bölgesi’nden sayılabilir. Bunun sebebi de her bölgeye olan doğal geçiş noktalarındandır. Ancak Afyon ilimiz genel anlamda Ege Bölgesi’nden sayılmaktadır.

Afyon, Coğrafi Özellikler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Afyon’un Ekonomik Özelikleri

08 Afyon’un Ekonomik Özelikleri

afyon resimleri

afyon resimleri


Afyon ülkemizin en önemli geçiş noktalarından birisidir. Özellikle Ankara İzmir karayolu ve İstanbul Antalya karayolu üzerinde bulunan bu geçiş noktası her anlamda ekonomik açıdan çok önem taşıyan bir merkezdir. Afyon ekonomisini birkaç başlık altında özetlemeye çalışırsak tarım ile başlamak gerekir ki bölgenin temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılıktır. Afyon’da genellikle arpa, buğday, ay çiçeği gibi hububatın yanında endüstri bitkisi olarak adlandırabileceğimiz haşhaş ve şeker pancarı uzak ara diğer ürünlerden fazla ekilir ve biçilir. Ayrıca termal seracılığında yapıldı Afyon’da baklagiller ve diğer sanayi bitkileri de ekilip biçilmektedir. Ayrıca sebze ve meyvecilikte de çok önemli bir yeri olan Afyon’da elma, armut, vişne, erik, şeftali, dut ve kestane ağaçları bulunmaktadır. Dünyanın en güzel vişneleri Afyon’dan gelir diye bir söylem vardır ancak dünyanın en kaliteli vişneleri Afyon’un komşusu olan Kütahya’dan gelmektedir. Bölgede geniş otlaklar bulunduğundan ülkemizin en önemli hayvancılık merkezlerinden biridir Afyon. Koyun ve keçi yetiştiriciliği çok yaygındır. Keçiler de genel olarak kıl ve tiftik keçileridir. Madencilik konusuna gelir ise Afyon’un altı tamamen değerli madenlerle kaplıdır. Ancak bunu çıkarıp işleme konusunda o kadar başarılı değilizdir. Afyon’un en önemli yer altı malzemesi olarak Mermer karşımıza çıkar. Afyon mermeri ayrıca bir ihraç kalemi olarak kayıtlara geçer. Bu özellikleri ile öne çıkan Afyon’da da bir çok köklü fabrika bulunmaktadır. Genel olarak bu fabrikalar bölgeden çıkan ürünleri işleyip yarı ya da tam mamul haline getirmek üzere kurulmuş tesislerdir.

Afyon, Ekonomik Özellikler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Afyon’un Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları

Afyon’un Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları
Afyon yöresi genel olarak Ege’den İç Anadolu’ya geçiş noktası olduğundan her kültürel alanda da bu geçişin etkilerini görmek mümkündür. Özellikle yöresel kıyafetler ve halk oyunları konusunda her iki bölgenin de özelliklerini barındıran noktalar mevcuttur. Erkeklerin giydiği yöresel kıyafetlerde kafaya etrafına poşu sarılı bir fes takılır. Bu fes genel olarak bordo renkli olur ve keçeden üretilmiştir. Üstündeki poşu ise giyilen mintan ile aynı renkleri taşır. Üstüne giyilen gömleğe genel olarak mintan denir. Bu mintanın üzerine de cepken giyilir. Mintana yörede içlik de dendiği görülür. Mintan yakasızdır.Keten kumaştan üretilmiştir. Cepken ise mavi veya gri çuhadan üretilir. Alt tarafa giyilen Potur denen günümüz giysilerinden şorta benzer ancak dizin altına kadar örter. Bu takım bele bağlanan kuşak ile sonlandırılır. Kuşak çeşitli renklerde olabilir ve püsküllüdür. Ayaklara da örme çorap giyilir. Bu çorap yünden imal edilir. Üzerinde nakış vardır ve konçları uzundur. Ayaklara yemeni ya da çarık giyilir. Bu kıyafetler ile oynanan oyunlar ise şu şekilde sıralanabilir: Afyon zeybeği (Çaykenarı zeybeği, Sandıklı zeybeği), Arpalıktan arpa biçer, Bas bas zeybeği, Bolvadin havası (Acem kızı, Bak şu kaşa), Buhurcular ağır zeybeği (Oyun havası, Bengi), Cemilem (Meşeli), Çember, Çiğil Çiğil, Dabandan, Dambaşı, Denizkızı zeybeği (Tavas kırması), Develi zeybeği, Düz oyun (Asbab serdim sicime), Efelerin uşağı (Efeler), Gaydalama, (Çorabını ördüğüm,), Harman yeri, Harmandalı, Hatçam, Haydi güzelim, Hazin hazin (Usul yavaş, Gökte yıldız,Fadik), İğde dalları, Kadılar zeybeği (Kadılar yolu, Keklik), Karahisar oyun havası, Kız saçların, Minarenin alemi, Osmanlı zeybeği (Ağır zeybek), Penceresi kanat kanat (Penceresi yeşil perde), Sandıklının biberi (Yeşil olur), Tespihimin mercanı (Balık suda yan gider, Aşgına, Bülbül yuva yapmış), Turnalar (Turna), Yayla yolları (Teke zortlatması).

Afyon’un Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları

Afyon’un Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları

dinardeez9

Afyon, Yöresel Kıyafetler ve Halk Oyunları kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Afyon Önemli Kişileri

Afyon’dan Yetişen Ünlüler

Afyon’dan yetişmiş ünlüler listesi çok geniş bir listedir. Özellikle devlet adamları ve askerler konusunda Afyon toprakları ülkemize hizmet etmiş nice önemli şahsa ev sahipliği yapmıştır. Özellikle Afyon Lisesi mezunları arasında çok önemli insanlar mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Ahmet Necdet Sezer’dir. Ahmet Necdet Sezer Türkiye Cumhuriyeti’nin onuncu Cumhurbaşkanlığı’nı yapmıştır. Özellikle kendi hizmet döneminde takındığı mütevazi yaşam tarzı ile tüm kesimlerin takdirini üzerinde toplamıştır. Bu listenin ikinci sırasında da ülkemizin Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getirmiş İlker Başbuğ vardır. Emekli Orgeneral İlker Başbuğ da Afyon’un yetiştirdiği çok önemli devlet adamlarından biridir. Ayrıca şu anda aktif siyasette bulunan hükümetin Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak hizmet veren Veysel Eroğlu da Afyon’dan yetişmiş devlet adamları arasındadır ve güncel olarak da aktif görevde bulunan bir Afyonludur. Bu isimlerin yanında sanat dünyasından örnekler vermek gerekirse o liste de hayli kabarıktır. Özellikle türküleri ile tüm Tüm Türkiye’yi kendine hayran bırakan Kubat bu şehirden yetişmiş bir sanatçıdır. Türkülerinde de bu bölgenin havalarını dinleyicilerine aktaran Kubat günümüz sanat dünyasında saygı duyulan bir sanatçıdır. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşiçay’ı bu listeye eklemek gerekir. Başarılı oyuncu Afyon’dan yetişmiş diğer bir ünlü sanatçıdır. Sanatçının çok başarılı filmleri ve dizi filmleri bulunmaktadır. Gişe rekoru kıran filmlerde ve reyting rekorları kıran dizilerde yaptığı oyunculukla bu alandaki yeteneğini tüm ülkeye kabul ettirmiştir. Afyon’dan yetişen ünlüler listesi gittikçe uzayacak bir liste olduğundan geniş araştırmayı internet üzerinden yapabilirsiniz.

İlker BAŞBUĞ

İlker BAŞBUĞ

Afyon, Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Adıyaman’ın Ekonomik Özellikleri

03 Adıyaman’ın Ekonomik Özellikleri
Adıyaman Ekonomisi’ni diğer il ve bölgelerimizi de bu sınıflandırma ile ele alabileceğimiz gibi tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret açısından değerlendirebiliriz. Bu başlıklar altında ele alırsak ülkemiz ekonomisinde de nereye oturduğunu kolayca anlayabiliriz. Adıyaman’da tarım açısından değerlendirildiğinde halen ülkemiz sathında ele alındığında Adıyaman’ın tarıma dayalı bir il olarak ele alınır. Tarım açısından coğrafi konumu ve ilkim durumu bu bölgeyi tarıma uygun bir alan olarak nitelendirilebilir. Bölgedeki çiftçilerin gelirini artırmak için devlet tarafından çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Şehirde üretilen tarım ürünlerine bakıldığında tütün, Antep fıstığı, mercimek, nohut başı çeken tarım ürünleridir. Ayrıca Adıyaman ili GAP kapsamında bir il olduğundan il nüfusunun %75’i direkt ya da dolaylı olarak tarım ile ilgilidir. Bu da Adıyaman için tarımın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Hayvancılığa gelecek olursak. Hayvancılık toplam tarım aktivitesi içinde %7,5’luk bir paya sahiptir. Bu da hayvancılığın tarım içindeki önemini ortaya koyar. Yörede daha çok küçük baş hayvancılık yapılır ve daha yaygındır. Tüm bu bilgiler ile birlikte bölgenin sanayi gelişimine bakarsak, 1954 yılından önce Adıyaman sanayi anlamında bir girişim yoktu. Bu tarihten sonra Adıyaman ilinde atılımlar olsa da her zaman kalkınma raporları açıklandığında kalkınmada öncelikli 1.sıradaki illerden biri olmuştur. Yani devlet teşviki ile yapılacak yatırımlar olduğunu anlıyoruz. Şehirde halen organize sanayi bölgesi inşaatı devam etmekte. Onun yanında da küçük sanayi bölgesi inşaatı da devam etmektedir. Şehrin sanayisi de tarıma dayalı ürünlerin işlenmesi ile ilgilidir. İlin ticari faaliyetleri de genel olarak tarım ürünlerinin ve ona bağlı sektörlerin ticareti üzerinedir.

Adıyaman Ekonumisi

Adıyaman Ekonumisi

Adıyaman, Ekonomik Özellikler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın

Adıyaman’ın Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları

Adıyaman’ın Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları
Adıyaman bölgesi kültürel açıdan çok derin bir tarihe sahip bir bölgedir. Tarihi ören alanları açısından inanılmaz sayıda yer bulunmaktadır. Bundan da anlaşılacağı gibi insan var olduğundan beri bu bölgede yaşamakta ve kültürünü geliştirmektedir. Özellikle kültürel derinliği anlama konusunda bize çok yardımcı olan halk oyunları konusunda müthiş bir çeşitlilik vardır. Bu halk oyunları bölgenin inanışlarını, coğrafyasını, savaşlarını, müziğini, yaşam şartlarının dans ile hayat bulduğu gösterilerdir. Adıyaman’da oynanan halk oyunları çok zengin olduğu gibi isimleri şöyle listelenebilecek durumdadır: Ağırlama, Hızlı Üçleme, Yavaş Üçleme, Goftan, Çep, Rışko, Ağır Sımsımi, Hızlı Sımsımi, Dik, Kadın Halayı, İki Ayak, Barış, Dingi, Düz Oyun, Göçer Oyunu, Hallaç Oyunu, Hasat Oyunu, Heilli Can, Kaynana Oyunu, Kımıl Oyunu, Sal Oyunu, Türkan, Pehlivan. Bu halk oyunları toplumun geçirdiği tüm sosyal dönüşümleri, çevreleri ile olan ilişkileri kısacası tüm yaşamı özetleyen bir sosyal aktivitedir. Gençlerin bu dansları öğrenmesi ile bu gelenek nesilden nesile çok basit bir şekilde aktarılıyorken diğer bir yandan gençlerin kökenlerini unutmaması açısından da çok yararlı bir aktivitedir. Ayrıca bu danslar esnasında giyilen kıyafetler de yörenin geleneksel kıyafetlerini anlama açısından bize yardımcı olur. Bu kıyafetleri şehrin kırsal bölgelerinde halen yerel halk tarafından kullanıldığını da görebiliriz. Yöreye özel kumaşlardan imal edilen şalvar vazgeçilmez bir giysidir. Üst tarafta da ceket ve yakasız gömlek bu takımı tamamlayan unsurların başında gelir. Ayaklarda çorap ve yemeni bulunmaktadır. Ayrıca kemer olarak da “fillik kuşak” adı verilen beyaz renkte ve ipekten imal edilmiş bir kuşak vardır.
Adıyaman’ın Yöresel Kıyafetleri ve Halk Oyunları

Adıyaman, Yöresel Kıyafetler ve Halk Oyunları kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum bırakın